Oferta

Oferta Kancelarii Adwokackiej

Oferuję pomoc prawną w obszarze prawa karnego, cywilnego, spadkowego, rodzinnego, prawa pracy, gospodarczego, i innych. Prowadzę sprawy, sporządzam projekty pism i opinii prawnych, udzielam porad prawnych.