Oferta

Oferta Kancelarii Adwokackiej

Oferuję pomoc prawną w obszarze prawa karnego, cywilnego, spadkowego, rodzinnego, prawa pracy, gospodarczego, i innych. Prowadzę sprawy, sporządzam projekty pism i opinii prawnych, udzielam porad prawnych.

 

Prawo cywilne i spadkowe

Usługi prawne świadczę w zakresie:

 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • ustanowienie służebności,
 • prowadzę sprawy o zapłatę, roszczenia dotyczące własności (m.in. ruchomości) i innych praw majątkowych,
 • zawieranie i konstruowanie umów,
 • nabycie i dział spadku,
 • zachowek i inne.

Prawo rodzinne

Prowadzę sprawy o:

 • rozwód,
 • separację,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • podział majątku,
 • alimenty,
 • kontakty, ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa.

Prawo karne, wykroczeń

W zakresie tej specjalizacji:

 • reprezentuję moich klientów jako: obrońca, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnik oskarżyciela prywatnego.
 • w postępowaniu karnym świadczę pomoc zarówno na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania i prokuraturą, jak i również przed Sądami I i II instancji i w postępowaniu wykonawczym.

Prawo pracy

Reprezentuję:

 • pracodawców, jak i Pracowników przed Sądem Pracy,
 • klientów przed organami ubezpieczeń oraz w Sądzie w wypadku odwołania od decyzji ZUS.