O firmie

Porady prawne i doradztwo

Porady prawne i doradztwo

Usługi prawne w ramach funkcjonowania mojej Kancelarii Adwokackiej świadczę rzetelnie, w pełnym zaangażowaniu i ze zrozumieniem sytuacji mojego klienta. Zawsze staram się znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie problemu na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Jestem po to, aby wyjaśnić niezrozumiałe kwestie, podpowiedzieć, doradzić, czy nawet reprezentować klientów w danej sprawie. Na każdym etapie postępowania jestem w stałym kontakcie z klientem. Reprezentuję moich klientów przed sądami, urzędami, organami ścigania. Zdarza się, że pełnię również funkcję mediatora między stronami.

Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa

Gwarantuję bezpieczeństwo i poufność wszystkich powierzanych mi danych klientów. Tajemnica zawodowa jest ścisłe związana z wykonywaniem zawodu adwokata. Jestem zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z działalnością Kancelarii i świadczenia usług prawnych. Działam również na podstawie Kodeksu Etyki Zawodowej.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne ustalane jest za każdym razem indywidualnie. Jest ono uzależnione od stopnia skomplikowania danej sprawy i zaangażowania czasowego, ilości dostarczonej dokumentacji do analizy prawnej.